خانه کودک و مادر بهداشت مادر و نوزاد

بهداشت مادر و نوزاد

بهداشت مادر و نوزاد

زمان مطالعه : 

17 دقیقه

دشوارى‌هاى مربوط به ‌MCH طيف گسترده‌اى دارند. در يک انتهاى طيف کشورهاى پيشرفته بر دشوارى‌هايى مانند مسائل حول زايماني، سوء تشکيل‌شدن‌هاى مادرزادي، دشوارى‌هاى ژنتيک (زاگ‌شناختي) و برخى مسائل رفتارى توجه دارند، در سوى ديگر طيف، کشورهاى رو به پيشرفت، در درجهٔ نخست بر اينها توجه دارند: کاهش ميزان ابتلا و ميرايى مادر و کودک، فاصله‌گذارى بين باردارى‌ها، محدود کردن بُعد خانوار، پيشگيرى از بيمارى‌هاى واگير، بهبود وضع تغذيه و افزايش قبول کارهاى بهداشتى توسط مردم.

بهداشت مادر و نوزاد

مراقبت هاي دوران بارداري

هدف کلی : تولد نوزادي سالم از یک مادر سالم است .

اهداف جزئی :

1 -تعیین وضعیت سلامت مادر و جنین
2 -تعیین سن حاملگی و پیگیري تکامل جنین
3 -تشخیص حاملگی هاي پر خطر و به حداقل رساندن خطرهاي احتمالی
4 -پیشگیري از وقوع مشکلات حین بارداري
5 -آموزش مادران

زمان شروع اولین مراقبت :

در مورد حاملگی هاي risk high از قبل از حاملگی اما در مـوارد معمـول بعـد از محـرز
شدت حاملگی

معاینات در اولین مراجعه :

1 -معاینه فیزیکی
2 -بررسی سوابق و بیماریهاي قبلی
3 -درخواست آزمایشهاي روتین بارداري
4 -بررسی نتایج حاملگی هاي قبلی
5 -سابقه مصرف داروها و داروهاي حاضر
6 -آموزش مادر
11
Risk Factor تعیین- 7
8 -تعیین سن حاملگی

زمان مراجعه جهت مراقبت هاي بعدي :

از اول حاملگی تا هفته 28 : هر 4 هفته یکبار
از هفته 28 تا 36 : هر 2 هفته یکبار
از هفته 36 به بعد : هرهفته یکبار

تعیین سن حاملگی :

1 -LMP :ساده ترین و از دقیق ترین روش ها در خانمهایی که LMP خـود را دقیـق بـه
خاطر دارند سابقه مصرف OCP ندارند و سیکل منظم دارند . با استفاده از قانون « نیگـل »
زمان احتمالی زایمان = ( هفت روز + سه ماه – یکسال + LMP (
EDC = 84/2/9 LMP = 83/5/2 : مثال
2 -ارتفاع رحم متناسب با سن حاملگی
3 -سونوگرافی : که مخصوصاً در هفته هاي 14 تا 18 از دقیـق تـرین روش هـا اسـت 1±
روز انحراف .
4 -زمان احساس حرکت جنین براي اولین بار یا شنیدن صداي قلب جنین براي اولین بار .
5 -رادیوگرافی که ارزش آن بالاي هفته 28 است اما خطر زاست و معمولاً اسـتفاده نمـی
شود .

علایم هشدار دهنده :

1 -خونریزي واژینال : مقدار خونریزي مهم نیست و به مسایلی مثل سقط ، جفت سـر
راهی ، کنده شدن زودرس جفت باید شک کرد :
12
2 -هر گونه ادم در انگشتان و صورت مادر : مثلاً به کمبود پـروتئین شـک مـی کنـیم
البته ادم در اندام تحتانی نشانه خطرنیست و در زن حامله طبیعی است .
3 -سر درد شدید وتاري دید : نشانه افزایش فشار مغـز و علامتـی بـراي پراکلامپسـی
است )
4 -درد ناحیه شکم بویژه اپیگاستر که می تواند ناشی از بزرگی کبد باشد .
5 -تهوع و استفراغ مداوم و شدید
6 -تب و لرز : که خطرناك است و موجب افزایش ریسک سقط می شود .
7 -ناراحتی ادراري : سوزش ادرار یا درد همـراه بـا تکـرر ادرار ، امـا تکـرر ادرار بـه
تنهایی یک تغییر فیزیولوژیک است .
8 -آبریزي واژینال نشانه پاره شدن کیسه آب است .
9 -تغییر حرکت جنین : افزایش یا کاهش حرکات جنین

بیشتر بخوانید: خونریزی شدید

اثرات کمبود مواد غذایی بر مادر و کودك :

1 -انرژي : کمبودش در کودك W.B.L )وزن هنگام تولد کمتراز 2500 گـرم ) و
نارس ( Premature (ایجاد می کند .
2 -پـروتئین : کمبـودش در کـودك : W.B.L و در مـادر ادم در ناحیـه صـورت و
انگشتان می نماید .
3 -آهن : حتی درصورت تأمین انرژي و پـروتئین کـافی بـراي مـادر احتمـال کمبـود
آهن وجود دارد چون خونسازي افزایش می یابد .
کمبودش در کودك : LBW ،نارسی ، ناهنجاري ، نقص لوله عصبی
در مادر : آنمی میکروستیک .
4 -کلسیم : بیشتر نیاز کودك به Ca در سه ماهه آخر حاملگی است .
کمبودش در کودك : استئوپروز
5 -اسیدفولیک : کمبودش در مادر آنمـی مگالوبلاسـتیک و در کـودك نقـص لولـه
عصبی

عفونت هاي دوران بارداري :

مجموعه آنها تحت عنوان سندرم TORCH هستند ( T ، توکسوپلاسـموز O ،Other:R
: سرخجه یاروبلا ، C :CMV سایتومگال H،HSV هر پس )

راههاي انتقال عفونت :

1 – از طریق گامت 2 -راه صعودي واژن 3 -خون 4 -جفت

علایم جنینی بیماري :

سقط خود به خودي ، وزن کم هنگام تولد ، بزرگی طحـال و کبـد ،
کم خونی ، ممکن است ناهنجاریهاي شنوایی چشمی وعصبی ایجاد کند .

دشوارى‌هاى مربوط به بهداشت مادر و کودک

بهداشت مادر و نوزاد
در ابتدای بارداری معمولا به علت بزرگ شدن رحم وفشار آن بر روی مثانه دفعات ادرار کردن بیشتر می شود

دشوارى‌هاى مربوط به ‌MCH طيف گسترده‌اى دارند. در طيف کشورهاى پيشرفته بر دشوارى‌هايى مانند مسائل حول زايماني، سوء تشکيل‌شدن‌هاى مادرزادي، دشوارى‌هاى ژنتيک (زاگ‌شناختي) و برخى مسائل رفتارى توجه دارند، در سوى ديگر، کشورهاى رو به پيشرفت، در درجهٔ نخست بر اينها توجه دارند: کاهش ميزان ابتلا و ميرايى مادر و کودک، فاصله‌گذارى بين باردارى‌ها، محدود کردن بُعد خانوار، پيشگيرى از بيمارى‌هاى واگير، بهبود وضع تغذيه و افزايش قبول کارهاى بهداشتى توسط مردم. آنچه هم اينک دشوارى‌هاى بهداشتى مردم کشورهاى رو به پيشرفت است و بر سلامت آنها آسيب مى‌رساند حول مثلث؛ ارتقاء سوء - تغذيه، عفونت، و پيامدهايِ باروريِ بدونِ برنامه، دور مى‌زند. همراه با اين دشوارى‌ها، کم‌بودن خدمات بهداشتى و ديگر خدمات اجتماعى در بخش‌هاى پهناورى از اين کشورها و بدى وضعيت اقتصادى - اجتماعى است.

شکایات شایع در دوران بارداری :

تهوع همراه با استفراغ یا بدون آن :

این حالت بخصوص به هنگام صبح ، یکی از اولین نشانه های حاملگی واز عوارض شایع این دوران است که اغلب در اواخر ماه سوم خود به خود بهبود می یابد. برای مقابله با این ناراحتی خوردن یک تکه نان برشته یا بیسکویت قبل از برخاستن از رختخواب ، مصرف غذا به مقدار کم ولی در دفعات زیاد در طول روز ، خودداری از خوردن غذاهای نفاخ ، چرب وپر ادویه توصیه می شود در صورت داشتن استفراغهای شدید ومکرر به پزشک ارجاع شود .

تکرر ادرار :

در ابتدای بارداری معمولا به علت بزرگ شدن رحم وفشار آن بر روی مثانه دفعات ادرار کردن بیشتر می شود . در اواخر بارداری نیز با پایین آمدن سر جنین به داخل لگن وفشار ناشی از آ ن دوباره تکرر ادرار دیده می شود .توصیه می شود خانم باردار از مصرف مایعات قبل از خواب خودداری کند ، ضمنا هرگز ادرار خود را نگه ندارد زیرا این کار باعث مشکلات ادراری می شود . در صورتی که تکرر ادرار همراه با سوزش ودرد زیر شکم باشد نشانه عفونت ادراری است وباید به پزشک مراجعه کرد .

خستگی وخواب آلودگی :

در اوایل حاملگی بیشتر زنان احساس خستگی و خواب آلودگی می کنند . معمولا این حالت بعد از ماه چهارم بر طرف می شود . استراحت بیشتر و تغذیه صحیح در این مواقع لازم است .

یبوست :

بسیاری از خانمها که در حالت عادی اجابت مزاج طبیعی دارند ممکن است به علت تغییرات هورمونی وکند شدن حرکات روده وکاهش فعالیت جسمی در حاملگی دچار یبوست شوند . مصرف زیاد مایعات در طول روز ( حدود ۶ لیوان در روز ) استفاده از میوه وسبزیجات تازه ، مصرف غذاهای حاوی فیبر زیاد مثل نان سبوس دار وعادت به اجابت مزاج در ساعات معینی از روز در جلوگیری از این حالت موثر است .مصرف ملین توصیه نمی شود .

بیشتر بخوانید: درمان خانگی یبوست

تنگی نفس :

به علت بزرگ شدن رحم وافزایش فشار آن به قسمت پایین ریه ها و نیز اثرات هورمونهای مربوط به بارداری ، ممکن است مختصری احساس تنگی نفس و تند شدن تنفس ایجاد شود . گذاشتن چند بالش زیر سر و شانه ها و قرار گرفتن به حالت نیمه نشسته و اجتناب از پر خوری در کاهش تنگی نفس به هنگام خوابیدن کمک می کند . در صورت پیشرفت این حالت حتما باید با پزشک یا ماما مشورت شود . در ماه آخر بارداری ، زمانی که سر جنین در داخل لگن قرار می گیرد ، نفس کشیدن برای مادر راحت تر می شود .

زیاد شدن ترشحات مهبل :

در طول حاملگی ترشحات واژن افزایش می یابد که این ترشحات سفید یا بی رنگ ، غلیظ و بدون بو است .در این موارد لازم است ناحیه تناسلی خشک نگه داشته شده و بهداشت رعایت شود . در صورتی که رنگ ترشحات زرد یا مایل به سبز شده با خارش ، سوزش ویا بوی بد همراه باشد باید به پزشک یا ماما مراجعه شود .

گرفتگی عضلات پا :

از نیمه دوم بارداری به علت بزرگی رحم و فشار روی اعصاب ، گرفتگی عضلات پاها شایع است گرم نگه داشتن وماساژ عضلات ، باعث کم شدن گرفتگی عضلات وکاهش درد می شود . چنانچه با این اقدامات گرفتگی عضلات رفع نشد ، ممکن است علت آن ،‌اختلال کلسیم باشد . در این صورت بهتر است با پزشک مشورت شود .

کمر درد و پشت درد :

در برخی خانمها بزرگ شدن رحم باعث انحراف مهره های کمر به سمت جلو شده ودرد پشت وکمر ایجاد میکند . استراحت وپوشیدن کفش پاشنه کوتاه ، استفاده از کمر بند مخصوص حاملگی ، انجام حرکات ورزشی مناسب وگرم نگه داشتن این قسمتها در کاهش درد مؤثر است .توصیه می شود این مادران بر روی تشکهای سفت بخوابند .

بیشتر بخوانید: روش‌های صحیح خوابیدن برای جلوگیری از درد کمر

واریس :

در حاملگی گاهی به علت افزایش وزن بدن ، سنگینی رحم وفشار آن به رگهای بزرگ در لگن وسیاهرگهای پشت ران وساق پا ، جریان خون مختل شده وواریس ایجاد می شود .در این حالت عروق پا متورم ودردناک است درد وناراحتی ناشی از واریس را میتوان با استراحت ونگه داشتن پاها( ساق وران ) در سطحی بالاتر از سطح بدن ، کم کرد .مادر باید دراز کشیده و پاهای خود را روی صندلی یا چند بالش قرار دهد واز ایستادن یا نشستن به مدت طولانی خودداری کند .پوشیدن جورابهای مخصوص با مشورت پزشک با ماما نیز در این موارد توصیه می شود .

درد کشاله ران :

با بزرگ شدن رحم ممکن است خانم باردار ، دردهای مبهمی را در کشاله ران احساس کند . اغلب این دردها با اسنراحت رفع می شود .
اگر این گونه دردها مداوم شد باید به پزشک یا سایر کارکنان بهداشتی مراجعه شود .

بی خوابی :

با افزایش ماههای حاملگی به علت بزرگ شدن شکم ، حرکات جنین ، درد پشت ، کمر درد وتنگی نفس به تدریج خوابیدن برای مادر مشکل میشود . نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل از رفتن به بستر ،گذاشتن کیسه آب گرم و نخوردن غذاهای سنگین در رفع بیخوابی مؤثر است . از نیمه دوم بارداری بزرگی رحم و فشار آن به رگهای خونی باعث اختلال در رسیدن خون به جفت ، جنین و بعضی اندامهای زن باردار میشود .برای خونسازی بهتر ، زن باردار باید از خوابیدن به پشت خودداری کرده وبه پهلو بخوابد .

بیشتر بخوانید: علت بی خوابی چیست؟

سوزش سر دل :

یکی از شکایات شایع زنان حامله میباشد که معمولا در اثر برگشت محتویات معده به مری بوجود می آید . در اکثر خانمهای باردار این حالت خفیف است با مصر ف غذا با حجم کمتر ودر وعده های بیشتر ، حذف غذاهای دیر هضم ،چرب ، سرخ کرده و پر ادویه از رژیم غذائی و خودداری از تند خوردن غذا بهبود مییابد. بهتر است مصرف شکلات ، قهوه ، چای و سایر نوشیدنیهای حاوی کافئین محدود شود . در صورتی که با رعایت این موارد باز هم سوزش سر دل ادامه داشت به کارکنان بهداشتی مراجعه شود .

خارش :

از نیمه دوم بارداری به بعد به علل مختلف از جمله بزرگ شدن رحم ، به تدریج عضلات و پوست شکم کشیده می شود . در این حالت بعضی از خانمها از خارش پوست شکم وگاهی سایر نواحی بدن شکایت دارند . پوشیدن لباسهای گشاد وآزاد ، حمام کردن با آب ولرم و استفاده کمتر از صابون در محل خارش ، همچنین مالیدن محلولهای نرم کننده برای کاهش خارش مفید است . خاراندن پوست سبب خارش بیشتر میشود بنابر این بهتر است از این کار خودداری ودر صورت شدید بودن خارش ویا ایجاد ضایعات پوستی در ناحیه خارش به پزشک یا ماما مراجعه شود .

احساس ضعف وسستی :

به علت تغییرات هورمونی ناشی از حاملگی ممکن است مادر احساس ضعف وبی حالی کند . در این موارد استفاده از هوای تازه و محیط آرام ودور از ازدحام ، تنفس عمیق ، انجام حرکات ورزشی سبک ، خودداری از تغییر وضعیت ناگهانی مثلاّ از حالت نشسته به حالت ایستاده یا حالت خوابیده به نشسته توصیه می شود .

ویار :

بعضی از زنان در بارداری به مواد خاصی در اطراف خود حساس می شوند ، مثلاّ از برخی بوها یا غذاها شدیداّ ناراحت میشوند ، یا بر عکس به خوردن برخی مواد تمایل پیدا می کنند . ویار غذایی شدید ترین نوع ویار در حاملگی است . گاهی تمایلات ناجوری در خانمهای باردار دیده میشود . مانند خاک خوری ،خوردن برفک یخچال وسایر مواد مضر . لازم است این افراد ضمن خودداری از این کار ، با پزشک یا ماما مشورت کنند . زیرا ممکن است این حالت به علت کمبود ماده خاصی در بدن باشد .

علائم خطر بارداری :

 • خونریزی یا هر گونه لکه بینی
 • کاهش حرکات جنین در نیمه دوم بارداری ( بخصوص ماههای آخر )
 • آبریزش
 • سردرد مداوم
 • تاری دید و سر گیجه
 • تب ولرز
 • ورم صورت ودستها
 • استفراغهای شدید و مداوم ویا خونی
 • درد زیر شکم یا درد مشابه درد قاعدگی ویا درد پهلوها
 • افزایش ناگهانی وزن ( ۱ کیلو گرم در هفته یا بیشتر )
 • سوزش ادرار

روابط زناشوئی :

تمایل جنسی زنان باردار در مراحل مختلف حاملگی تغییر می کند . احساس لذت بیشتر ویا حتی تنفر از داشتن نزدیکی در بارداری کاملاّ طبیعی است . تمایلات جنسی مردان هم ممکن است تغییر کند . در یک حاملگی سالم ، نزدیکی تا قبل از ماه آخر ضرری ندارد . مشروط به اینکه راحتی زن رعایت شده و وضعیت قرار گرفتن بدن او طوری باشد که به شکم وی فشار وارد نشود.

*نکته مهم: خانمهائی که در حاملگی های قبلی خود سابقه سقط ، خونریزی ، پارگی کیسه آب و زایمان زودرس دارند ، باید از نزدیکی در سه ماه اول و آخر بارداری خودداری کنند .

بهداشت دهان ودندان :

با توجه به اهمیت مراقبت از دندانها در حاملگی ، زن باردار بهتر است در طول بارداری حداقل یکبار توسط دندانپزشک معاینه شود . حداقل یکبار مسواک زدن در روز ( قبل از خواب )ضروری است . با پیشرفت حاملگی به علت افزایش ترشح هورمونها ممکن است لثه ها متورم و پر خون شده و خونریزی از لثه ها پیش آید ، اگر خونریزی زیاد شده و بیش از چند روز ادامه یابد لازم است با دندانپزشک مشورت شود .

بیشتر بخوانید: بهداشت دهان و دندان

بهداشت روان :

آرامش مادر از مسائلی است که امروز بسیار مورد توجه قرار دارد . ثابت شده است که اضطراب و هیجانات زن حامله بر سلامت جنین تاّثیر می گذارد . آرامش روانی مادر بخصوص نزدیک زایمان اهمیت زیادی دارد .

مصرف دارو :

اکثر دارو ها میتوانند از جفت عبور کرده و به جنین رسیده و اثرات زیانبار ی برای جنین ونوزاد ایجاد کنند . از آنجائی که بیشترین اثرات سوء داروها و مواد مضر در سه ماهه اول حاملگی است لذا در این مدت باید از مصرف دارو بدون تجویز پزشک ، همچنین از کشیدن سیگار یا تنفس در فضای آلوده به دود سیگار وهمچنین انجام هر نوع عکسبرداری پزشکی بدون اجازه پزشک خودداری شود .

ورزش :

بهترین ورزش در بارداری ، پیاده روی در هوای آزاد است . خانم باردار می تواند حدود نیم ساعت در روز و حداقل سه بار در هفته پیاده روی کند . راه رفتن باعث تقویت عضلات شکم شده ودر ماه های آخر به راحت انجام شدن زایمان کمک میکند .انجام تمرینات بسیار ساده در بارداری ضمن حفظ اندام مادر در کاهش انقباض عضلات لگن وران و کاهش کمر درد و درد پشت مؤثر بوده و مادر را از نظر جسمی و رو حی برای زایمان آماده می کند .
نکته مهم : از انجام ورزشهای سنگین و حرکاتی که احتمال ضربه به شکم وجود دارد ، اجتناب کرده و چنانچه دچار تپش قلب شدید شده و عرق کردید ورزش را متوقف کنید .

اجتناب از تماس با افراد بیمار :

ابتلاء مادر باردار به برخی بیماریهای عفونی مثل سرخجه عوارض متعددی در جنین ایجاد می کند . لذا زنان باردار باید از تماس با افراد مبتلا به بیماریهای عفونی مثل سرخجه ، هپاتیت و ‌آبله مرغان دوری کنید .تزریق واکسن بیماریهائی مثل سرخجه و هپاتیت به زنان قبل از بارداری ، از ابتلاء آنان به این بیماریها در دوران بارداری جلوگیری می کند . در صورتی که خانم باردار با افراد مبتلا به این بیماریها تماس داشته و قبلاّ بر علیه آن ایمن نشده باشد ، حتماّ باید با پزشک مشورت کند .

علائم خطر پس از زایمان :

 • تب ولرز
 • خونریزی بیش از میزان قاعدگی در هر زمان ویا ادامه خونریزی بیشتر از حد لکه بینی بعد از ده روز
 • درد وورم ناحیه بخیه ها
 • هر گونه درد ، قرمزی و تورم پستانها
 • لمس توده یا درد و تورم و خروج ترشحات چرکی از محل بخیه ها
 • خروج ترشحات چرکی و بد بو از مهبل
 • درد زیر دل یا درد ساق پا
 • بی اختیاری دفع ادرار و مدفوع ، درد یا سوزش هنگام ادرار کردن و تکرر ادرار
 • افسردگی شدید
 • سر گیجه و رنگ پریدگی

مراقبتهای پس از زایمان :

بهداشت مادر و نوزاد

شیر مادر علاوه بر مزایای زیادی که دارد ، احتیاجات تغذیه ای نوزاد را در ۴ تا ۶ ماه اول زندگی بر طرف می کند

مراقبت از نوک پستان :

بعد از زایمان تغذیه نوزاد با شیر مادر بسیار اهمیت دارد. برای تغذیه نوزاد با شیر مادر ، لازم است مراقبت مناسب از پستان مادر به عمل آید . بدین منظور خانم شیرده باید نوک پستانها را کاملاّ تمیز نگه دارد . البته شستن نوک پستان در هر بار تغذیه نوزاد و همچنین استفاده از صابون توصیه نمی شود . فقط کافی است خانمهای شیرده پستانهای خود را یک بار در روز شسته و اجازه دهند تا در معرض هوا خشک شود .در بعضی مادران شیرده به دلیل وضعیت نادرست شیردهی ودر حالتی که شیر خوار به قدر کافی از هاله پستان را در دهان قرار نداده و فقط نوک پستان را میمکد . نوک پستان زخم میشود . مادر میتواند برای کمک به بهبود زخم یا شقاق نوک پستان ، بعد از تغذیه نوزاد یک قطره از شیر خود را روی نوک و هاله پستان قرار دهد. در این مواقع بهتر است مادر به شیردهی ادامه داده ودر صورت نیاز به پزشک یا ماما مراجعه نماید. استفاده از صابون ، کرمها و محلول های داروئی و شستشوی زیاد پستان توصیه نمی شود،زیرا احتمال آسیب را بیشتر میکند .
در روزهای اول بعد از زایمان که شیر در پستانها ترشح می شود ، پستانها پرشیر ، بزرگ ، سفت و احتمالاّ درد ناک میشود . در این حالت نوزاد نمی تواند نوک پستان و هاله ان را در دهان خود قرار داده و به اندازه کافی شیر بخورد ، در نتیجه پستانها کاملاّ تخلیه نمی شود . در چنین مواردی تخلیه شیر از پستان باعث نرم شدن آن میشود . بهترین اقدام مکیدن قوی شیر خوار است . بدین منظور مادر باید ابتدا با یک حوله تمیز و گرم پستان خود را کمپرس کند یا دوش آب گرم بگیرد و پس از ماساژ ملایم پستان ، نوزاد خود را تغذیه نماید . اگر نوزاد قادر به مکیدن نباشد ، مادر میتواند شیر خود را دوشیده وبا فنجان و قاشق به شیر خوار بخوراند .
گاهی با ورود میکروب به مجاری شیر ، پستان دچار عفونت میشود . در اینگونه موارد قسمتی از پستان فوق العاده درد ناک ، متورم وقرمز شده که آن را ماستیت گویند . این حالت در مراحل پیشرفته منجر به آبسه پستان میشود . در ماستیت نیز مهم ترین مساله تخلیه شیر از پستان است . برای اینکه مادر کمتر احساس درد کند ، بهتر است شیردهی را از پستان سالم شروع نماید .اگر مادر مایل به شیردهی از پستان مبتلا نیست ، توصیه می شود شیر را دوشیده و با فنجان به نوزاد بدهد .

نزدیکی بعد از زایمان :

در این دوران بسیاری از مادران به علت درد ناشی از بخیه ، تمایل به نزدیکی ندارند . تا زمانی که خونریزی ادامه دارد وبخیه ها کاملاّ ترمیم نشده ،‌داشتن نزدیکی صلاح نیست . معمولاّ بهبود محل بخیه های ناحیه تناسلی حدود ۲۰ روز طول می کشد . توصیه می شود تا زمانی که مادر احساس راحتی نکرده و تمایل به نزدیکی ندارد ، از آن بپرهیزد .

یبوست :

اغلب خانمها در روزهای اول بعد از زایمان معمولاّ دچار یبوست می شوند . به محض شروع فعالیت روزانه این حالت از بین میرود . رژیم غذائی مناسب و مصرف مواد غذائی دارای فیبر مثل سبزیجات و میوه به رفع یبوست کمک می کند .

درد های پس از زایمان :

به علت انقباض رحم برای خروج لخته های خون باقیمانده ، گاهی در روزهای اول پس از زایمان ، درد هایی شبیه درد قاعدگی وجود دارد که به پس درد موسوم است . این درد با شیر دهی بیشتر می شود که علت آن ، وجود هورمونی است که در شیردهی ترشح شده وباعث انقباض رحم می گردد . اگر درد شدید ومداوم شده همراه با تب یا خونریزی باشد سریعاّ باید به پزشک مراجعه شود .

تنظیم خانواده :

فاصله کمتر از سه سال بین زایمانها ، حاملگی چهارم و بیشتر ،حاملگی زیر۲۰ سال و بالای ۳۵ سال هم سلامت مادر را به خطر می اندازد و هم برای سلامت جنین و نوزاد آینده خطر ساز است . یکی از مؤ ثرترین راههای کاهش خطرات ناشی از این گونه حاملگیها استفاده از خدمات تنظیم خانواده است ودر این مورد زن وشوهر هر دو مسئول هستند . بنابراین لازم است آنها یک روش مناسب پیشگیری از بارداری را انتخاب و به موقع استفاده کنند . (‌مادرانی که فقط با شیر خود نوزادشان را تغذیه می کنند ۴۰ روز پس از زایمان ومادرانی که اصلاّ شیر خود را به نوزاد نمیدهند یا از شیر کمکی استفاده میکنند ، ۲۰ روز پس از زایمان استفاده از روش پیشگیری را آغاز نمایند .

2

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

ثبت نظر

نظر شما

دیدگاه کاربران
 • ساینا یاری
  28 اسفند 98

  سلام. من دانشجوی پزشکی مامایی هستم. دقتتون تو انتخاب مطالب و کیفیت یالای اونها واقعا عالیه. امیدوارم موفق باشید

  • سنا نجفیان
   28 اسفند 98

   سلام خداروشکر که راضی هستید. تلاش می کنیم تا هم مطالب مفید باشند و هم برای تمام مخاطبان کاربردی

شاید بخواهید بدانید
هر آنچه باید در مورد خواب نوزاد بدانید
محبوبترین ها