محاسبه کالری مورد نیاز روزانه بدن BMR

اگر قصد دارید افزایش و کاهش وزن خود را مدیریت کنید باید در مورد کالری مورد نیاز روزانه بدن خود اطلاع داشته باشید. شما باید کالری مورد نیاز بدن خود را به چند وعده و میان وعده تقسیم کنید. هر ماده خوراکی به جز آب دارای کالری است و کالری باعث تولید انرژی در بدن می شود. اگر شما بتوانید در طول روز به اندازه کافی کالری استفاده کنید می توانید از نفوذ رادیکال ها در داخل بافت های خود جلوگیری کنید و از پیری زودرس خود جلوگیری کنید. فرمول محاسبه کالری مورد نیاز بدن هریس بندیک یکی از ساده ترین فرمول هایی است که تا به حال ارائه شده است