کودک و مادر

رابطه صحیح مادر و کودک می تواند الگویی برای شخصیت آینده کودک باشد. مادران نقش مهمی در سلامت روان فرزندان خود دارند، زیرا نیازهای اساسی را تامین می کنند و با فرزندشان پیوندی مطمئن برقرار می کنند. دلبستگی پیوند عاطفی است که بین کودک و سرپرستش ایجاد می شود. کودکانی که دلبستگی سالمی دارند، بعدا در زندگی روابط پایداری ایجاد می کنند.

خانه کودک و مادر
انضباط کودک

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
حقایقی درباره تنبیه بدنی

#تربیت کودک

پرورش و تربیت کودکان

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
عوارض خطرناک داد زدن سر کودک

#تربیت کودک

سلامت کودک

تخمین زمان مطالعه

1 دقیقه
0
0
ایستادن کودک

#نوزاد

عوارض بارداری

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
1
تاثیر افزایش وزن در دوران بارداری

#

بارداری

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
سلامتی در دوران بارداری

#بارداری

زایمان

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
زایمان طبیعی یا سزارین؟

#زایمان

هفته‌های بارداری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
سه ماه دوم بارداری

#بارداری

آخرین مطالب

انضباط کودک

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
حقایقی درباره تنبیه بدنی

#تربیت کودک

پرورش و تربیت کودکان

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
عوارض خطرناک داد زدن سر کودک

#تربیت کودک

سلامت کودک

تخمین زمان مطالعه

1 دقیقه
0
0
ایستادن کودک

#نوزاد

عوارض بارداری

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
1
تاثیر افزایش وزن در دوران بارداری

#

بارداری

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
سلامتی در دوران بارداری

#بارداری

زایمان

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
زایمان طبیعی یا سزارین؟

#زایمان

هفته‌های بارداری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
سه ماه دوم بارداری

#بارداری