بیش فعالی

سه نوع اختلال بیش فعالی وجود دارد که هر کدام علائم مختص به خود را دارد. اطلاعات مربوط به تشخیص و درمان هر کدام از آن ها را دریافت کنید.