تغذیه کودک

کودکان به علت رشد، نیازمند مواد غذایی مقوی هستند که امروزه یکی از دغدغه های اصلی والدین محسوب می شود. داشتن یک برنامه غذایی مناسب که شامل کلیه گروه های اصلی غذایی است می تواند تمام احتیاجات غذایی کودک را برطرف کند.