تناسب اندام

ورزش کردن باعث ایجاد تناسب اندام، اعتماد به نفس، عزت نفس در کودکان می شود. والدین در خصوص وزن و تناسب اندام فرزند به خصوص در سنین کودکی باید توجه جدی داشته باشند.