زایمان

معمولا زایمان ها پس از هفته 40 بارداری انجام می شود. تصمیمی شما درمورد نوع زایمان خود می گیرید، می تواند تاثیرات ماندگاری بر سلامتی و رفاه شما داشته باشد.