تست‌های بارداری

دو نوع تست بارداری وجود دارد، یکی تست ادرار خانگی که از داروخانه ها تهیه می شود و دیگری آزمایش خون است که پزشک آن را درخواست می کند.

خانه کودک و مادر بارداری تست‌های بارداری