ورزش در بارداری

هرچه در دوران بارداری تحرک بیشتری داشته باشید، زایمان راحت تری خواهید داشت. همچنین با انجام تمرینات ورزشی می توانید احساس شادابی بیشتری در هنگام بارداری داشته باشید.

خانه کودک و مادر بارداری ورزش در بارداری
ورزش در بارداری

تخمین زمان مطالعه

12 دقیقه
0
0
کلاس های ورزش قبل از زایمان برای حفظ تناسب اندام

#بارداری

عوارض بارداری

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
1
تاثیر افزایش وزن در دوران بارداری

#بارداری

آخرین مطالب

ورزش در بارداری

تخمین زمان مطالعه

12 دقیقه
0
0
کلاس های ورزش قبل از زایمان برای حفظ تناسب اندام

#بارداری

عوارض بارداری

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
1
تاثیر افزایش وزن در دوران بارداری

#بارداری