ورزش در بارداری

هرچه در دوران بارداری تحرک بیشتری داشته باشید، زایمان راحت تری خواهید داشت. همچنین با انجام تمرینات ورزشی می توانید احساس شادابی بیشتری در هنگام بارداری داشته باشید.

خانه کودک و مادر بارداری ورزش در بارداری