آزمایش بارداری

آزمایش بارداری می تواند بارداری را مشخص کند. این تست را می توان در خانه یا آزمایشگاه انجام داد. اگر پریود شما به تاخیر بیفتد یا علائم اولیه بارداری را داشته باشید ممکن است باردار باشید، پس بهتر است تست بارداری را انجام دهید.

خانه کودک و مادر بارداری آزمایش بارداری

آخرین مطالب