معرفی بیماری‌ها

دنیای مدرن امروزه دارای مشکلات متعددی است. بیماری یکی از مشکلاتی است که باعث کاهش امید به زندگی در افراد شده است. عدم شناخت بیماری ها یا نداشتن تعریف درست از آن ها ممکن است دستیابی به پیشگیری و درمان را مشکل سازد. هر بیماری نشانه مخصوص خودش را دارد که اغلب این نشانه ها به ما کمک می کنند تا بیماری ها را تشخیص دهیم و آن ها را درمان کنیم.

خانه بیماری‌ها و راه درمان معرفی بیماری‌ها
پرورش و تربیت کودکان خاص

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
آپراکسیا، اختلال عصبی در صحبت کردن

#بیماری های مغزی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
مروری بر تشدید بیماری COPD

#بیماری های ریوی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
2
1
علائم بیماری شریان کرونری

#سکته قلبی

سگ

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
3
0
حیوان خانگی شما ویروس کرونا نمی‌گیرد

#ویروس کرونا

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
مروری بر UTI در مردان

#عفونت

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
نسبت FEV1 به FVC در اسپیرومتری

#درد سینه

تشخیص و راه درمان

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
2
2
علائم ویروس کرونا (COVID-2019)

#ویروس کرونا

تشخیص و راه درمان

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
تفاوت بین برونشیت مزمن و آمفیزم

#برونشیت

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
علائم بیماری سلیاک در مردان

#بیماری های گوارشی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

23 دقیقه
0
0
اختلال شخصیت مرزی

#شخصیت شناسی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
یک برسی کلی از عدم مطابقت V/Q

#بیماری های ریوی

آخرین مطالب

پرورش و تربیت کودکان خاص

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
آپراکسیا، اختلال عصبی در صحبت کردن

#بیماری های مغزی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
مروری بر تشدید بیماری COPD

#بیماری های ریوی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
2
1
علائم بیماری شریان کرونری

#سکته قلبی

سگ

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
3
0
حیوان خانگی شما ویروس کرونا نمی‌گیرد

#ویروس کرونا

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
مروری بر UTI در مردان

#عفونت

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
نسبت FEV1 به FVC در اسپیرومتری

#درد سینه

تشخیص و راه درمان

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
2
2
علائم ویروس کرونا (COVID-2019)

#ویروس کرونا

تشخیص و راه درمان

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
تفاوت بین برونشیت مزمن و آمفیزم

#برونشیت

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
علائم بیماری سلیاک در مردان

#بیماری های گوارشی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

23 دقیقه
0
0
اختلال شخصیت مرزی

#شخصیت شناسی

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
یک برسی کلی از عدم مطابقت V/Q

#بیماری های ریوی