تمرینات هوازی

ورزش هوازی توسط اکثر متخصصان، مهم ترین عنصر تناسب اندام به شمار می رود. مطالعات نشان داده است که تمرینات هوازی، عمر را طولانی تر و ظرفیت کار فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سرطان و دیابت را کاهش می دهد.