جراحی دندان

دندان پزشکان به دلایل مختلفی ناچار به انجام جراحی می شوند. در این جراحی ابتدا دندان و ناحیه اطراف آن را با بی حس کننده موضعی بی حس کرده، سپس با تیغ، ناحیه مورد نظر را برش می دهند.

آخرین مطالب