مشکلات بینایی

تاری دید، حساس شدن چشم به نور، خشکی چشم، تورم، قرمزی و درد رایج ترین مشکلات چشمی محسوب می شوند. شیوع بیماری های چشمی با افزایش سن بیشتر می شود. با پیشرفت علم، تشخیص و درمان بیماری های چشمی با بهترین کیفیت انجام می شود.

خانه سلامتی چشم پزشکی مشکلات بینایی