خودسازی

خودسازی به معنای افزایش ارزش های شخصی و تبدیل شدن به بهترین نسخه خود است. یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی که می توانید در زندگی خود داشته باشید، خودسازی است. خودبهبودی کار یک شبه نیست، در عوض یک فرایند مادام العمر است که هدف افزایش جنبه های جنبه های مثبت اخلاقی است.

خانه سبک زندگی خودسازی
مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

خودسازی

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چگونه با مرگ عزیزان کنار بیاییم؟

#روان درمانی

خودسازی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
پنج راه علمی برای شاد زیستن

#روان درمانی

آخرین مطالب

مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

خودسازی

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چگونه با مرگ عزیزان کنار بیاییم؟

#روان درمانی

خودسازی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
پنج راه علمی برای شاد زیستن

#روان درمانی