خلاقیت

در مدرسه، کسانی که می توانند یک داستان خوب بنویسند یا تصاویر زیبایی بکشند، به عنوان فرد خلاق در نظر گرفته می شوند. اما تحقیقات نشان می دهد، همه افراد خلاق هستند. در واقع، خلاقیت یکی از مهم­‌ترین ویژگی‌­های انسان است. خلاقیت یکی از صفات اصلی است که ما را به‌عنوان گونه‌ای منحصربه‌ فرد به موفقیت می‌رساند.

آخرین مطالب