مدیتیشن

هزاران مطالعه وجود دارد که نشان می دهد، مدیتیشن یا مراقبه می تواند بر سلامت جسم و روان تاثیر مثبتی داشته باشد. کاهش استرس، بهبود خواب، افزایش تمرکز و بهبود روابط از مزایای برجسته مدیتیشن است.