اختلال اشتها

اختلال اشتها مخصوصا در خانم ها برای داشتن اندام متناسب بسیار شایع است که در برخی موارد می تواند به طور جدی سلامت فرد را به خطر بیندازد. انواع مختلفی از اختلالات اشتها وجود دارد که به روش های مختلفی بر افراد تاثیر می گذارد. توجه داشته باشید، در حالی که این اختلالات در زنان رایج تر است، خیلی از مردان نیز به آن دچار می شوند.

خانه تغذیه اختلال اشتها

آخرین مطالب