درباره تنومند :

تنومند فعالیت خود را از بهمن سال 1398 ، با بهره گیری از جوانان متخصص کشور آغاز کرد. رسالت تیم تنومند، آشنایی مردم با مباحث پزشکی و سلامت، و بالا بردن دانش فردی آنها در این زمینه است. امید داریم تا با حمایت و مشارکت شما مردم عزیز، در رسیدن به این هدف بزرگ موفق شویم.