سلامت روان

سلامت روان مسئله ای است که متاسفانه در بسیاری از جوامع نادیده گرفته می شود. اما باید بدانیم که سلامت روان به اندازه سلامت جسم در حفظ تندرستی عمومی نقش دارد. احساس خوشی، نشاط، آرامش و امیدواری نشان دهنده سلامت روان است.

خانه روانشناسی سلامت روان
اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی

سلامت روان

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
1
مشاوره و درمان افسردگی

#افسردگی

سلامت زنان

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
مشکلات عاطفی ناشی از عدم بارداری

#بارداری

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
اسکیزوئید

#بیماری های عصبی

آخرین مطالب

اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی

سلامت روان

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
1
مشاوره و درمان افسردگی

#افسردگی

سلامت زنان

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
مشکلات عاطفی ناشی از عدم بارداری

#بارداری

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
اسکیزوئید

#بیماری های عصبی