مطالب مربوط به برچسب تربیت کودک

تربیت، آموزش رفتارهای خوب و نشان دادن رفتارهای بد برای جلوگیری از انجام آن به کودک است، به عبارت دیگر  تربیت به کودک پیروی از مجموعه قواعدی را می آموزد و شامل روش های تنبیهی و تشویقی است.

مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

پرورش و تربیت کودکان

تخمین زمان مطالعه

10 دقیقه
0
0
7 مهارت اجتماعی مفید برای کودک شما

#تربیت کودک

انضباط کودک

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
حقایقی درباره تنبیه بدنی

#تربیت کودک

پرورش و تربیت کودکان

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
عوارض خطرناک داد زدن سر کودک

#تربیت کودک

بیش فعالی

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
بیش فعالی (کم توجهی) چیست؟

#تربیت کودک