مطالب مربوط به برچسب دسر

هر وعده کامل غذایی شامل: پیش غذا، وعده اصلی و دسر می باشد که هرکدام جایگاه و ارزش غذایی خاص خود را دارند. پیشنهاد متخصصین تغذیه به رعایت کردن هر سه بخش از وعده های غذایی برای رسیدن کامل ویتامین ها و مواد مغذی لازم به بدن است.