مطالب مربوط به برچسب روانشناسی

روان‌شناسی به مطالعه مبحث رفتار و فرآیندهای روانی آن می‌پردازد. منظور از رفتار، کلیهٔ حرکات، اعمال و کنشهای قابل مشاهدهٔ مستقیم و غیرمستقیم است.

روانشناسی شخصیتی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
خودانگاره چیست؟

#روانشناسی

مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد درون گرا

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد احساسی

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد منطقی

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد باهوش

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

3 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد ماجراجو

#روانشناسی

روانشناسی

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
ویژگی های افراد کمال گرا

#روانشناسی

خودسازی

تخمین زمان مطالعه

15 دقیقه
0
0
چگونه با دیگران صحبت کنیم؟

#روانشناسی