نگهداری پرندگان

زندگی بدون تحرک پرندگان مشکلات زیادی مانند چاقی و کسلی را برای آن ها به وجود می آورد. برای جلوگیری از بروز بیماری پرندگان باید به محیط و تغذیه آن ها توجه کرد.

خانه دامپزشکی نگهداری نگهداری پرندگان