عوارض بارداری

بدن زنان در دوران بارداری دچار تغییرات زیادی می شود. گاهی این تغییرات باعث ایجاد ناراحتی در آن ها می شوند که ممکن است علائم خطرناکی داشته باشد.

خانه کودک و مادر بارداری عوارض بارداری