انگیزه

بارها پیش آمده است که به فواید ورزش کردن فکر می کنیم، اما هنگام انجام آن مدام بهانه می آوریم و آن را به تاخیر می اندازیم. صدها دلیل وجود دارد که به شما انگیزه ورزش کردن می دهد. برای مثال زیبایی اندام یکی از مهم ترین دلایل ورزش کردن است که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند.