یوگا

برای بسیاری از افراد، یوگا عقب نشینی از دنیای پر هرج و مرج و شلوغ امروزه است. یوگا یک روش عالی برای افزایش انعطاف پذیری و قدرت بدن است. فواید و تاثیرات این ورزش بسیار است و تقریبا برای رفع اکثر مشکلات جسمی و روحی توصیه می شود.