دانستنی‌های جنسی

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، رضایت جنسی به معنای هماهنگی بین ذهن، بدن و روح است که می تواند منجر به خردگرایی، بهبود جامعه و توسعه شخصیت می شود. بنابراین دستیابی به بالاترین استاندارد اطلاعات جنسی، امری ضروری محسوب می شود.

خانه سبک زندگی دانستنی‌های جنسی

آخرین مطالب