روانشناسی

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که انسان افسرده و مضطرب بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. روانشناسی ابزار مطالعه رفتار موجودات زنده، به خصوص انسان بر اساس روش های علمی است. روانشناسی به ما کمک می کند تا متوجه شویم چرا افراد به شیوه معینی می اندیشند و رفتار می کنند.

خانه روانشناسی
احساسات

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
عشق چیست؟

#عشق

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چرا نوجوانان مشکلات خود را مخفی می کنند؟

#نوجوانان

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی

سلامت روان

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
1
مشاوره و درمان افسردگی

#افسردگی

آخرین مطالب

احساسات

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
عشق چیست؟

#عشق

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چرا نوجوانان مشکلات خود را مخفی می کنند؟

#نوجوانان

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی

سلامت روان

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
1
مشاوره و درمان افسردگی

#افسردگی