روانشناسی

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که انسان افسرده و مضطرب بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. روانشناسی ابزار مطالعه رفتار موجودات زنده، به خصوص انسان بر اساس روش های علمی است. روانشناسی به ما کمک می کند تا متوجه شویم چرا افراد به شیوه معینی می اندیشند و رفتار می کنند.

خانه روانشناسی
روانشناسی شخصیتی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
خودانگاره چیست؟

#روانشناسی

مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
9 عادت رفتاری کوچک که قدرت تصمیم گیری را در شما به

#روان درمانی

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چرا نوجوانان مشکلات خود را مخفی می کنند؟

#نوجوانان

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

23 دقیقه
0
0
اختلال شخصیت مرزی

#شخصیت شناسی

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی

آخرین مطالب

روانشناسی شخصیتی

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
خودانگاره چیست؟

#روانشناسی

مدیریت استرس

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
0
چگونه با کودک خود درباره ویروس کرونا صحبت کنیم؟

#روانشناسی

اضطراب

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
1
دلایل اجتماعی ترس از مدرسه

#اضطراب

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

8 دقیقه
0
0
9 عادت رفتاری کوچک که قدرت تصمیم گیری را در شما به

#روان درمانی

روانشناسی رفتاری

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
0
چرا نوجوانان مشکلات خود را مخفی می کنند؟

#نوجوانان

معرفی بیماری‌ها

تخمین زمان مطالعه

23 دقیقه
0
0
اختلال شخصیت مرزی

#شخصیت شناسی

اختلالات روانی

تخمین زمان مطالعه

5 دقیقه
0
1
اختلال تجزیه ای چیست؟

#اختلال روان

روان درمانی

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
روش درمانی حل مسئله چیست و چگونه عمل می کند؟

#روان درمانی