فوبیا

فوبیا نوعی واکنش ترس بیش از حد و غیر منطقی است که جزو اختلالات اضطرابی به شمار می رود. فرد مبتلا به فوبیا ممکن است از یک مکان، موقعیت یا موضوعی خاص به شدت بترسد. این آسیب روانی، شایع ترین اختلال در میان زنان و دومین اختلال رایج در میان مردان است.